KULTURNO NASLEĐE NASLEDNICIMA

Ideja ovog projekte jeste da podseti roditelje na stare tradicionalne dečije igre, a decu da nauči njima novim zabavnim igrama.

Na taj način se postiže da se ovo kulturno blago ne zaboravi već da ponovo zaživi. Ujedno naša Organizacija se oslanja i na partnersko kulturno umetničko društvo koje će doprineti da se projekat obogati i prezentacijom narodnih igara pri čemu će deca imati priliku da se u njima oprobaju.

Projekat je podržao Grad Novi Sad, Gradska uprava za kulturu.